Tijdrovend, irritant, duur, moeilijk en onmuzikaal. Als muzikant en ZZP’er zul je toch belastingaangifte moeten doen. Onder de slogan van ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker’ geeft muzikantenboekhouder Ruud Hoevenaar een crash course ‘Dutch taxes for Dummies’ met praktische oplossingen en advies. En misschien vind je het daarna stiekem toch nog een heel klein beetje leuker ook.

Muzikanten & Belastingaangifte - Praktische adviezen

Twee dingen aanleveren

In een financieel jaaroverzicht kun je in principe volstaan met een overzicht van alle verstuurde facturen en de gemaakte kosten voor jouw eigen bedrijf. De Belastingdienst vraagt je als ondernemer echter om twee dingen aan te leveren: de Winst-en-verliesrekening en de Balans. Dit is nodig om een totaalbeeld te krijgen van wat een muzikant financieel allemaal voor elkaar heeft gekregen in het afgelopen jaar. Daar worden altijd bedragen exclusief btw gebruikt.

Balans

Veel ZZP’ers vinden de Balans een ‘onding’. De Balans verklaart simpelweg wat jouw onderneming waard is op een bepaalde datum. De Belastingdienst wil de waarde van jouw onderneming weten op 1 januari 2019 en op 31 december van 2019. Het verschil tussen die twee is namelijk ook weer belangrijk voor de inkomstenbelasting. Het is dus een financieel overzicht waarbij je twee kanten hebt, simpelweg links en rechts. Aan de linkerkant staat de activa en rechts de passiva.

Activa en liquide middelen

Activa zijn jouw bezittingen in jouw onderneming. Denk aan gitaar, piano, laptop, merchandise of cd’s voor verkoop. Je moet een onderscheid maken in drie categorieën: Vaste activa, Vlottende activa en Liquide middelen. Een ezelsbrug die voor velen goed werkt bij vaste en vlottende activa, is dat vaste activa ‘voor vast’ in de onderneming zit. Het is niet de intentie om te zorgen dat je dit snel verkoopt; zoals een gitaar waarmee je optredens doet. Bij vlottende activa werkt het juist andersom, als deze dingen vlot uit de onderneming raken door middel van verkoop dan doe je het goed. Hier gaat het over het algemeen om voorraad zoals cd’s, merchandise en andere zaken. Liquide middelen gaat over geld. Wat had je op de bankrekening staan op 1 januari en op 31 december in dit jaar? Let op, het gaat hier dan wel op een rekening die je zakelijk gebruikt. Dit hoeft niet een zakelijke rekening te zijn, het mag ook een privé rekening zijn die je als zakelijk beschouwd.

De passiva en vermogen

Tot aan de vorige categorie voelde het wellicht nog logisch. De passiva (de rechterkant) wordt vaak als ‘gek’ ervaren. Het is echter heel logisch voor bedrijven om het wel te vermelden, de passivakant verklaart namelijk hoe je de activa hebt gefinancierd. Is dat uit eigen portemonnee of via een lening? De passivazijde kent in ieder geval de volgende onderverdeling: Eigen vermogen, Kort vreemd vermogen en Lang vreemd vermogen. Aan deze kant kun je zien of alle spullen die op de linkerkant aanwezig waren, gekocht zijn van geleend geld of van eigen vermogen. Het eigen vermogen is samengevat: alles wat van jou is waar je geen lening voor hebt afgesloten. Dus heb je een laptop in de winkel gekocht zonder lening? Dan is deze echt van jou en behoort deze tot jouw eigen vermogen. Maar ook als je in een jaar winst hebt gemaakt, stijgt het eigen vermogen.

Kort vreemd vermogen

Het kan zijn dat je een rekening van 200 euro hebt binnen gekregen van iemand op 30 december 2019. Je hebt deze echter pas op 2 januari 2017 betaald. Dan is er sprake van een crediteur en die moet vermeld worden op jouw balans. Je zet dan 200 euro onder Kort Vreemd Vermogen neer bij een kopje ‘crediteuren’. Ook heb je te maken met de btw die je moest afdragen. Deze belastingschuld is al ontstaan in 2019, maar betaal je ook pas in 2020. Daarom valt de te betalen btw ook onder kort vreemd vermogen. Stel dat je ook nog een piano hebt gekocht in het afgelopen jaar. Deze mooie piano kon je helaas niet zelf in één keer betalen dus besloot je een kleine lening hiervoor af te sluiten. Deze lening betreft nog 2800 euro op 31 december. Je geeft dit dan aan onder lang vreemd vermogen. Wat is het belangrijkste onderscheid is tussen deze twee? Kort vreemd vermogen mag je zien als iets waarbij het niet de intentie is dat het langer dan een jaar op de balans blijft staan. Lang vreemd vermogen is de variant waarbij meteen al duidelijk is dat je langer dan een jaar nodig hebt om af te lossen. Denk aan hypothecaire leningen of leningen met in ieder geval een langere looptijd dan één jaar.

De winst-en-verliesrekening

Dit is het totaalbeeld van het afgelopen jaar. Wat heb je aan euro’s omgezet? Welke kosten heb je daarvoor gemaakt? Het begint met de Netto omzet. Dit is het bedrag dat je werkelijk hebt omgezet ofwel alle opgetelde facturen. Dertig facturen van 400 euro (exclusief btw) is 12.000 euro netto omzet. Natuurlijk heb je kosten gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld afschrijvingen. Dit is het administreren van de waardevermindering van jouw activa. Hetgeen je hebt gekocht wordt minder waard en dat moet je ergens opschrijven. Dit afschrijven is alleen verplicht wanneer een bedrijfsmiddel meer dan 450 euro exclusief btw heeft gekost. Als je een bedrijfsmiddel/instrument/laptop hebt gekocht in het afgelopen jaar met een prijs boven 450 euro exclusief btw dan moet je dit wettelijk afschrijven. Je moet daar minimaal vijf jaar over doen, maar het mag eventueel langer. Stel dat je een laptop hebt gekocht van 600 euro exclusief dan schrijf je maximaal 120 euro af vanaf 2019 tot en met 2023. Jouw laptop is dan in 2019 nog 480 euro waard en in 2020 nog 360 euro. De af te schrijven bedrijfsmiddelen moeten ook op de balans staan, onder de post vaste activa.

Kosten

De meeste muzikanten rijden van het ene naar het andere optreden. In de categorie Auto & Transport kun je aangeven wat je aan kosten rekent over 2019. Hanteer je het tarief per kilometer van 19 cent of is jouw auto zakelijk bezit en trek je alle kosten af? Huur is een kostenpost die veel mensen vergeten. Je mag sinds kort namelijk een deel van jouw huurwoning aftrekken. Ook reparaties aan jouw instrumenten, auto of iets anders zijn kosten. Deze zogenaamd onderhoud vaste activa kun je aangeven. Wees wel consistent, als je deze kosten aangeeft, moet er dus ook wel iets onder vaste activa op de balans staan. Anders kun je deze kosten beter aangeven onder overige kosten. De overige kosten is de vergaarbak waar alle restanten in terecht komen. Denk aan een Spotify abonnement, hosting van een website, eten/drinken (let op: maximaal 73,5 procent van het bedrag inclusief btw opvoeren). Hier kun je alles in kwijt wat je niet kwijt kon in bovenstaande categorieën.

Boekwinst, financiële baten en lasten

Heb je iets verkocht uit jouw onderneming? Bijvoorbeeld een gitaar die vorig jaar nog op de balans stond? Dan geef je hier aan om welk bedrag dat gaat. Heb je de gitaar verkocht voor 1.500 euro excl. btw? Zet dat dan bij Boekwinst neer. Let wel op, zorg dat je factuur voor gitaar niet per ongeluk meeneemt in de netto omzet. Anders heb je dit bedrag namelijk twee keer meegenomen in de aangifte en dat is natuurlijk niet wenselijk. Heb je een zakelijke spaarrekening of lening? Daar heb je met de huidige rentestanden dan waarschijnlijk weinig rente over ontvangen of rente voor betaald. Dit moet je hoe dan ook aangeven onder de categorie Financiële baten en lasten. Een financiële baat is de rente die je hebt ontvangen. Een financiële last is het bedrag wat je hebt betaald aan rente.

Kosten wel of niet opvoeren

Dit is een lastig gebied, omdat dit compleet afhankelijk is van jouw bedrijf. Een simpel voorbeeld is dat een timmerman gereedschap nodig heeft om zijn werk te doen. Een muzikant heeft zijn instrumenten nodig om zijn werk te doen, maar zou een muzikant dan nooit gereedschap kunnen opvoeren als kosten omdat hier niet het geld mee wordt verdiend? Er zijn situaties denkbaar dat een muzikant zijn flightcases bouwt, omdat dit goedkoper is dan deze ergens te bestellen. In zo’n geval kan het daarvoor benodigde gereedschap ook zakelijke kosten zijn. Het komt er kortgezegd op neer dat je praktisch alle kosten, die een zakelijk karakter hebben, mag opvoeren. Hiervoor is een stuk bewustwording nodig is. Vind jij bijvoorbeeld dat jouw Spotify, Dropbox, concertbezoek, telefoon, kleding en internet zakelijke kosten zijn? Waarschijnlijk zou je de kosten niet of in veel mindere mate hebben gemaakt als je geen ondernemer was. Daarom belangrijk dat je dit wel meeneemt. Een afsluitende tip; controleer wat je allemaal hebt betaald in het afgelopen jaar en zoek specifiek op dingen die je nog hebt laten liggen. Alle banktransacties langslopen is daarom wel handig.

Zie ook

» Rechtsvormen voor muzikanten: vof, eenmanszaak of…?
» Band als stichting – Slim idee voor muzikanten?
» Tien manieren om als muzikant geld te verdienen
» Je fanbase opbouwen als muzikant
» Kleine ondernemersregeling verandert – Gevolgen voor muzikanten
» Stimuleer je muziekcarrière met 5 gewoontes
» SoundCloud Pro, is het de moeite waard?
» Hoeveel durf jij te vragen voor een gig?
» Liedjes verkopen! – Over labels, publishers en credits
» Wat is Buma/Stemra en waarom lid worden?
» Professioneel muzikant worden: 5 must do’s
» DJ-optredens professioneel aanpakken
» Gratis optreden als DJ… doen of afwijzen?

Reacties gesloten...