Ik kreeg een vraag over overspraak met betrekking tot een PCI geluidskaart.

Overspraak komt niet zo vaak meer voor doordat de kabels van nu goed ge´soleerd zijn. In studios wordt dit nog wel extra tegen gegaan. Mochtje hier toch last van hebben volgen hier enige tips en uitleg:

Overspraak is elektromagnetische interferentie tussen verschillende signalen, bijvoorbeeld tussen het linker- en rechter kanaal van een stereo-signaal.

Letterlijk betekent dat een signaal van een verbinding 'over spreekt' op een andere verbinding. Natuurkundig gezien gebeurt dit door inductieve en capacitieve koppeling tussen geleiders. Maar ook wanneer signalen andere signalen be´nvloeden binnen een apparaat (zoals in een versterker) noemt men dat soms overspraak.

Een klassiek voorbeeld is wanneer telefoonkabels over een afstand van enkele kilometers dicht tegen elkaar liggen. Het zou dan kunnen gebeuren dat er geluiden in de telefoon klinken die van anderen afkomstig zijn.

Overspraak wordt tegengegaan door:

De draden af te schermen.
De draden als twisted pair uit te voeren.
Door meer ruimte te maken tussen de draden van de verschillende signalen.
Door een coaxkabel te gebruiken.
Ook door de juiste afsluiting van een transmissielijn kan overspraak tegengegaan worden.
Bij een flatcable (bandkabel) kunnen tussen de signalen groundsignalen gelegd worden om overspraak te verminderen.
De eenvoudigste methode is met twisted pair. Elk signaal gebruikt daarbij twee draden die in elkaar gedraaid zijn. Doordat het signaal in de ene draad heen gaat en in de andere draad terug komt, heffen de elektromagnetische velden elkaar vrijwel op. En door het in elkaar draaien van de aderparen maken deze minder contact met andere aderparen, zodat de capacitieve koppeling verminderd wordt. Toch treedt daarbij nog overspraak op.

Bij glasvezelkabels worden soms meerdere glasvezels in een kabel geplaatst zonder ze afzonderlijk af te schermen. Doordat de buitenkant van een glasvezel (fiber) het licht binnenin de glasvezel sterk reflecteert, blijft het licht binnen zijn eigen glasvezel. Bij langere afstanden ontstaan ook hier problemen met overspraak.