Onderstaand stukje tekst is van Koolsound afkomstig, maar wel handig om eens door te nemen:

Aansluiting

Versterkte luidsprekers bieden een aantal grote voordelen ten opzichte van passieve luidsprekers. Maar omdat ze het lijnsignaal binnen krijgen, moet u met bijzondere aandacht uw kabels en connectoren kiezen. Gebruik altijd kabels en connectoren van hoge kwaliteit en houd uw kabels zo kort mogelijk.

Asymmetrische verbindingen zijn goed voor relatief korte verbindingen. U kunt het best uw asymmetrische verbindingen zo kort mogelijk houden. Als uw mengpaneel en uw luidsprekers zich op korte afstand van elkaar bevinden is er geen probleem. Maar als u de luidsprekers op meer dan 3m afstand van het mengpaneel wil gebruiken, kiest u best voor een symmetrische verbinding.

De studio luidsprekers van de PEARL serie verschaffen u meerdere ingangen. U kunt dus het beste type ingang kiezen die voor u van toepassing is.

XLR connector (symmetrisch)

Dit is het meest gebruikte type in professionele installaties.
De connectoren van het 3 pins-type zijn specifiek ontworpen voor het werken met symmetrische signalen. Hun robuuste bouw garandeert de nodige elektronische en mechanische betrouwbaarheidVrouwelijk Mannelijk

Pin 1 = massa, pin 2 = + signaal, pin 3 = - signaalJack connector (symmetrisch of asymmetrisch)

U hebt op deze Pearl Luidsprekers ook de mogelijkheid om 6.3mm Jack aansluitingen te gebruiken.
Dit voor zowel symmetrische als asymmetrische verbindingen.
Als u een symmetrische verbinding wil maken, gebruik dan kabels met TRS fiches (fiches met 3 contacten, praktisch identiek aan de standaard stereo fiches).
1 = massa, 2 = - signaal , 3= + signaal, 4 = isolatieringRCA connector
Als u een toestel wilt aansluiten, die slechts beschikt over een RCA aansluiting, gebruikt dan een adapter van RCA naar Jack en gebruik de Jack
ingangen van de luidspekers.
Het aansluiten van een Bass luidspreker SUB-10 (Subwoofer)

Configuratie voor een Subwoofer (SUB-10) en 2 actieve luidsprekers (van de PEARL Serie)

Afhankelijk van de master uitgang van uw mengpaneel kunt u gebruik maken van een XLR, Jack of RCA aansluiting. Hoewel de symmetrische aansluitingen de voorkeur dragen. (Afhankelijk van de lengte van de kabels)

Klik wegens grootte


Configuratie voor een Subwoofer (SUB-10) en 2 passieve luidsprekers:

Bij deze configuratie dient u de 2 passieve luidsprekers te verbinden met een externe versterker.
Verbind dan de uitgangen OUT L/R van de Subwoofer met de ingangen van de versterker. Op de uitgangen van de versterker sluit u dan de passieve luidsprekers aan.


Installatie

De plaatsing van de luidsprekers is 1 van de belangrijkste punten bij het plaatsen van een installatie.
De luidsprekers worden vaak vlug, zonder veel nadenken opgesteld en dit met ernstige gevolgen voor de kwaliteit en prestaties. De juiste positie van de luidsprekers is zeer belangrijk.
De vrije plaats hebben om uw luidsprekers tot optimale prestaties te laten werken is een luxe, maar het is zeker en vast de moeite om wat tijd te spenderen aan het uittesten en aanpassen van de situatie om tot een maximaal resultaat te komen. Het verschil kan verbazingwekkend zijn. De
basisprincipes zijn dezelfde voor zowel een stereo als een 5.1 opstelling.

Plaatsing nabij muren en hoeken

Voor een optimaal resultaat zou u de luidsprekers moeten weghalen van muren en in het bijzonder van hoeken. Deze veranderen de frequentie karakteristieken kompleet.

Een minimum afstand van 1.5m tussen de luidsprekers en de muren zou ideaal zijn, maar in de praktijk worden ze meestal op een bureau of tegen een muur geplaatst.

Hou in gedachten dat de meeste luidsprekers tegen muren of in hoeken geplaatst worden. Dan worden de bas frequenties versterkt, en is er misschien aanpassing van de rest van het signaal noodzakelijk.
Symmetrie

Zoals juist gezegd, verandert de klank van een luidspreker radicaal afhankelijk van zijn positie ten opzichte van bepaalde oppervlakten. Wat gebeurt er als er 1 luidspreker aan een muur bevestigd is, en de andere niet? Wees er dan maar zeker van dat de resultaten niet goed zullen zijn en zeker en vast de productie van uw optimale mix zullen be´nvloeden.

De klank van de linker en rechter luidspreker is compleet anders, wat de creatie van een goed gebalanceerde mix zal verhinderen.

Dus als u ge´nteresseerd bent in de geluidskwaliteit, maak dan dat uw luidsprekers zo symmetrisch mogelijk opgesteld staan ten opzichte van de plaats waar u luistert.

Maak gebruik van een meter om er zeker van te zijn dat de luidsprekers zich even ver van de muren bevinden (zijwaarts en achterwaarts). Grote objecten kunnen de akoestische symmetrie be´nvloeden. Het is ook belangrijk dezelfde aandacht te spenderen ten opzichte van ramen en deuren.
Het is niet altijd mogelijk de ideale symmetrie te behalen, maar maak het dan zo symmetrisch mogelijk.

Voor het mixen van Stereo en Surround, moet uw positie ten opzichte van de luidsprekers (ideale plaats) overeenkomen met een gelijkzijdig driehoek. Met andere woorden: uw afstand ten opzichte van elke luidspreker is dezelfde als de afstand tussen de 2 luidsprekers. De ideale hoogte van de luidsprekers is op oorhoogte, want de hoge frequenties zijn de meest
directionele.
Het bijplaatsen van een bass luidspreker/ Subwoofer (SUB-10)

Zelfs wanneer u niet overweegt om een surround systeem te configureren, kan het toevoegen van een bass luidspreker (SUB-10) een reŰel voordeel voor de stereo geluidsmenging zijn.
Als u de bass klank niet goed hoort, kunt u hier zonder bass luidspreker niet veel verandering in brengen. De versterkte bass frequenties, geleverd via een kwalitatieve bass luidspreker (zoals de SUB-10) verbetert de globale kwaliteit van uw geluidsmengingen.

De plaatsing van de bass luidspreker is niet zo van belang als van de hoofdluidsprekers, omdat de frequentie waarin deze luidspreker werkt (200 Hz) niet richting gebonden is. Anders gezegd omdat het gehoor de bas frequenties niet kan lokaliseren, speelt het geen enkele rol waar de bas luidspreker zich bevindt. In praktijk wordt de Subwoofer altijd op de grond geplaatst. En eveneens met dezelfde afstand van u , als de afstand waarmee de hoofdluidsprekers van u staan.


Als u een Surround mix wenst te maken, moet u natuurlijk beschikken over een Surround installatie.

Voor een 5.1 Surround systeem bvb, moet u slechts 1 luidspreker toevoegen vooraan in het midden en 2 luidsprekers achteraan, ten opzichte van een stereo systeem met Subwoofer.

Volgens de specificaties van de internationale unie van telecommunicatie voor het opstellen van een 5.1 Surround set moeten de voorste luidsprekers (L en R) zich in een gelijkzijdige driehoek van 60░ bevinden overeenkomstig de luisterpositie zoals hierboven beschreven. De achterste luidsprekers moeten zich op dezelfde afstand bevinden van de luister positie maar met een hoek tussen de 100░ en 120░. De centrale luidspreker moet juist in het midden geplaatst worden tussen de 2 voorste luidsprekers, op dezelfde afstand van de luister positie. (Waarmee de centrale luidspreker zich dus iets achter de 2 voorste luidsprekers zal bevinden)

Alle luidsprekers bevinden zich dus in een cirkel ten opzichte van elkaar, met als middelpunt uw luisterpositie. U kan dit eventueel simpel nagaan met een touw. Zo kan u alle luidsprekers in hun ideale positie plaatsen.