Veel muzikanten hebben hun verzekeringen niet goed voor elkaar. Het maakt trouwens niets uit of je amateur bent of beroeps. Zodra je gaat optreden, ziet een verzekeraar dat als beroepsuitoefening. Je kunt dan geen aanspraak maken op je particuliere verzekeringen. Hoe kun je je als muzikant het beste indekken tegen ellende?

Verzekeringen voor muzikanten - Belangrijk of niet?

Onwaarschijnlijk?

Stel, je bent gitarist en je hebt met je band een optreden in een kroeg. Je staat dicht op het publiek, op een laag podium. Halverwege de tweede set draai je je even om, om aan je gitaarversterker te draaien. Op dat moment stapt er iemand uit het publiek het podium op om iets tegen je te zeggen. Omdat je even met je rug naar het publiek staat, zie je dat niet. Je draait je terug en in die fractie van een seconde stoot jij met de punt van je gitaar in het oog van de persoon in kwestie. Ziekenhuisopname volgt. De schade blijkt zo erg, dat het slachtoffer blijvend blind zal zijn aan dat oog. “Zo’n verhaal lijkt onwaarschijnlijk, maar het tegendeel is waar”, zegt Dinand Leferink, account manager bij boeking- en evenementenbureau NeW Entertainment en tevens zelf amateurmuzikant (slagwerk en percussie). “Als boekingbureau maken we allerlei incidenten mee. Als het verzekeringstechnisch niet goed is geregeld, kan zo’n voorval het begin zijn van een lang traject van grote ellende. Met advocaten, rechtszaken en grote financiële gevolgen.”

Betaalbaar

Maar al te vaak blijkt bij dit soort incidenten dat het verzekeringstechnisch niet goed is geregeld. Dat geldt ook bij schade aan instrumenten en apparatuur. Voor iedere muzikant is het van groot belang om samen met een deskundige (bijvoorbeeld een tussenpersoon in de verzekeringsbranche) zijn of haar verzekeringen eens goed onder de loep te nemen. “Het maakt niet uit of je beroepsmuzikant bent of amateur”, benadrukt Dinand. “Zodra jij met je instrument de deur uitgaat om op te treden, ziet een verzekeraar dat als beroepsuitoefening. Je kunt dan geen aanspraak maken op je particuliere verzekeringen, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen. In het voorbeeld van de toeschouwer met het beschadigde oog zal een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uitkeren en ligt de bewijslast bij de veroorzaker. Veel amateurmuzikanten weten dit niet en hebben hun verzekeringen hiervoor doorgaans slecht voor elkaar.” In dit artikel duiken we wat dieper in drie soorten verzekeringen die van belang zijn voor muzikanten: de instrumentenverzekering, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) en de ongevallenverzekering. “Alle drie verzekeringen zijn betaalbaar, dus om die reden hoef je het niet te laten”, merkt Dinand op.

Instrumentenverzekering

Allereerst de instrumentenverzekering. Als je met je instrument nooit de deur uitgaat, dan valt het onder je particuliere inboedelverzekering. Zorg er wel voor dat je de inboedel tegen de juiste waarde hebt verzekerd. Heb je een kostbaar instrument, informeer dan of het is meeverzekerd en hoe. Zodra je met je instrumenten en apparatuur de deur uitgaat om op te treden, vallen ze niet meer onder je particuliere inboedelverzekering. Wordt dan je instrument gestolen of loopt het schade op, dan draai je zelf op voor de kosten. Daarom is het aan te raden om voor je instrumenten en apparatuur een aparte instrumentenverzekering af te sluiten. Een muzikant kan zelf zijn of haar instrumenten verzekeren. Een professionele band (met eigen opslag en transport) kan ook de complete voorraad aan instrumenten en apparatuur verzekeren. “Deze verzekeringen hebben de naam duur te zijn, maar dat valt erg mee”, zegt Dinand. “De premie voor deze verzekering ligt doorgaans tussen 12,50 euro en 17,50 euro per duizend euro verzekerde som. Je hebt dan een verzekering waarmee je instrumenten en apparatuur 24 uur per dag zijn verzekerd, dus ook tijdens transport, laden en lossen, enzovoorts. Sommige maatschappijen kunnen hiervan afwijken. Vraag dus naar de voorwaarden.” De verzekeraar stelt wel eisen aan de zorgvuldigheid waarmee je met de verzekerde spullen omgaat, denk bijvoorbeeld aan de opslag ’s nachts. “Goed om te weten: een instrumentenverzekering is maatwerk”, merkt Dinand op. “Bespreek daarom met een tussenpersoon hoe je dit het beste kunt regelen.”

De zaal brandt af

Met name in het professionele circuit gebeurt het wel eens dat een band twee of drie avonden achter elkaar optreedt in dezelfde zaal of tent. Vaak wordt er dan voor gekozen de spullen te laten staan. “Stel dat tussen de optredens door de zaal afbrandt en de band al zijn spullen kwijt is”, zegt Dinand. “Wie betaalt dan de aanschaf van nieuwe apparatuur? De zaaleigenaar? Die moet daar een aparte verzekering voor hebben, bovenop zijn ‘gewone’ brandverzekering. De kans is groot dat hij die verzekering niet heeft, want dat kost hem extra geld. Als band en muzikant heb je dan een groot probleem. Maar heb je een eigen instrumentenverzekering, dan kun je daar een beroep op doen. Het bespaart je een boel ellende.” We noemden al eerder dat een verzekeraar eist dat je zorgvuldig met je verzekerde spullen omgaat. Stel, je laat overdag je apparatuur in de zaal staan. Informeer dan hoe het zit met het sleutelbeheer van de zaal. “Zorg dat je voor je verzekeringen een tussenpersoon vindt die je hierin goed kan adviseren”, merkt Dinand op. “Zo’n tussenpersoon kent jou en jouw situatie. En hij kan achter je gaan staan bij schade.”

Aansprakelijksheidsverzekering

De belangrijkste verzekering is misschien wel de aansprakelijksheidsverzekering. Ook bekend als de WA-verzekering, waarbij WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Iedere burger moet zo’n verzekering hebben. Je kunt onbedoeld een ander veel schade bezorgen, zowel lichamelijk als materieel. In het ergste geval kan dat in de tonnen of zelfs miljoenen euro’s lopen. Een WA-verzekering moet je dus gewoon hebben. Maar je particuliere WA-verzekering dekt je alleen maar als particulier. Zodra je de deur uitgaat om op te treden, ziet je verzekering je niet meer als particulier. Het maakt niet uit of je met dat optreden veel, weinig of misschien zelf niets verdient. Een verzekeraar ziet ieder optreden buitenshuis in principe als een beroepsuitoefening, ongeacht of je beroepsmuzikant bent of amateur. Als je dan iemand schade berokkent en het komt tot een schadeclaim, dan zal je particuliere WA-verzekering niet uitkeren. Overigens ligt het anders voor leden van muziekverenigingen. Informeer wel hoe het binnen de vereniging is geregeld. “Daarom is het voor iedere optredende muzikant een absolute noodzaak om een aparte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten”, stelt Dinand. “Een (semi)professionale band kan als band zo’n verzekering afsluiten. Maar het is voor iedere muzikant aan te raden om ook zelf een aparte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de optredens. Dat is dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor een complete band kost dat zo’n 250 euro per jaar, voor een individuele muzikant zal het bedrag wat lager liggen.”

Stagediven

We gaan nog even door over aansprakelijkheid. Tijdens en rond optredens kunnen zich incidenten en ongevallen voordoen waarvoor de band aansprakelijk wordt gesteld. “Neem bijvoorbeeld het zogenoemde stagediven”, zegt Dinand. “Mensen klimmen op het podium en duiken er vervolgens vanaf, ervan uitgaande dat ze door het publiek worden opgevangen. Maar dat gaat wel eens mis. Dat kan zelfs zo misgaan, dat iemand zich een dwarslaesie valt en blijvend verlamd raakt. Eigen schuld? Misschien wel. Maar voor hetzelfde geld wordt de band aansprakelijk gesteld, omdat ze het publiek zouden hebben aangemoedigd om te gaan stagediven. En dan kun je maar beter een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Als je als band verstandig bent, sta je het publiek niet toe om te gaan stagediven.” Een ander voorbeeld. Stel, je geluidsman is bezig geluidsboxen op te hangen. Intussen vraagt iemand hem iets, waardoor hij er even bij moet weglopen. Vervolgens komt hij weer terug bij zijn klus en gaat verder waar hij denkt dat hij is gebleven. Dat pakt niet helemaal goed uit, want van één box had hij een schroef nog niet helemaal aangedraaid. Tijdens het optreden trilt de box los en valt op een toeschouwer, die zwaargewond raakt. “Dat is honderd procent de ‘schuld’ van de geluidsman”, zegt Dinand. “Je kunt ervan op aan dat de advocaat van het slachtoffer de betreffende geluidsman aansprakelijk stelt. Omdat de geluidsman in dienst is van de band of het geluidsbedrijf, zal hij die aansprakelijk stellen. Als de band of het geluidsbedrijf dan geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, zijn de problemen niet te overzien.”

Ongevallenverzekering

Naast de instrumentenverzekering en absoluut noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering is ook een ongevallenverzekering aan te raden. Dat geldt met name voor (semi)professionele bands. Die sluiten de ongevallenverzekering dan af voor hun band- en crewleden. Deze verzekering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval. De dekking is meestal 24 uur per dag van toepassing. De premie bedraagt rond de 125 euro per jaar. “Een band treedt op allerlei plaatsen op”, schetst Dinand. “Je bent dus steeds op een voor jou onbekende werkplek. Het gebeurt wel eens dat iemand van het podium valt. De gevolgen kunnen onschuldig zijn, maar de kans bestaat ook dat er blijvende invaliditeit is. En dat er aanpassingen in huis nodig zijn. In zo’n geval ben je als band maar wat blij dat je een ongevallenverzekering hebt, die deze kosten dekt.”

Verantwoordelijkheden

Goed verzekerd zijn als muzikant is een noodzaak, maar daarmee ben je er nog niet. Een verzekeraar eist wel dat je zorgvuldig bent en je verstand gebruikt. “Roep ook nooit bij een schadegeval: oh, ik ben wel verzekerd, geen probleem”, adviseert Dinand. “Eerst moet duidelijk zijn wie aansprakelijk kan worden gesteld. Als de organisatie aansprakelijk is, zal die voor de vergoeding opdraaien. En als jij aansprakelijk bent, kun je er niet automatisch van uitgaan dat jouw verzekering hoe dan ook uitkeert.” Als verzekerde heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Bij de instrumentenverzekering noemden we al dat je zorgvuldig met je spullen moet omgaan. “Als je je instrumenten zichtbaar in een auto laat liggen en je zet die auto zomaar ergens neer, dan kun je vergeten dat je verzekering uitkeert als ze gestolen worden”, aldus Dinand. Diefstal komt helaas vaak voor, weet Dinand. “Stel, een band heeft opgebouwd en gaat even koffiedrinken of omkleden. Op dat moment is het podium niet bewaakt. Dat geeft kwaadwillenden de gelegenheid om van alles mee te nemen. Denk daarbij niet alleen aan kleinere spullen, zoals microfoons. Het gebeurt zelfs dat er complete gitaren of versterkers worden meegenomen. Ook de Front Of House is niet veilig. Voor de meeste mensen ziet het er niet verdacht uit dat er iemand met spullen door de zaal sjouwt. Ze denken dan al gauw dat het iemand van de band of de crew is.” Wat is hier het advies? “Laat je spullen niet onbewaakt achter. Zorg dat er altijd iemand op het podium is en bij de Front Of House. Laat ook je auto buiten niet open staan terwijl je naar binnen loopt om spullen te halen of te brengen. Doe de auto steeds op slot of vraag iemand of hij er even bij wil gaan staan.”

Weeralarm

Zorgvuldig zijn met je spullen gaat nog een stapje verder dan het niet onbeheerd achterlaten. Dinand geeft een voorbeeld. Stel dat een band naar Zuid-Limburg rijdt voor een optreden in een tent. Tentoptredens zijn de meest riskante optredens. Op weg naar het Zuiden is er op de radio een weeralarm voor Zuid-Limburg. Eenmaal aangekomen, informeert de band bij de organisatie naar het weeralarm. De organisatie zegt dat het allemaal wel zal meevallen, de band vertrouwt erop en laat het optreden gewoon doorgaan. Halverwege het optreden breekt de hel los. Gevolg: de band heeft 20.000 euro schade door bliksem en hemelwater. “De kans is groot dat de band zelf voor de schade opdraait”, zegt Dinand. “Er was een weeralarm en toch heeft de band ervoor gekozen om het optreden door te laten gaan. Een verzekering keert alleen maar uit bij onzekere gebeurtenissen. De schade door het noodweer was niet onzeker, want het was aangekondigd. Het is dus ook de vraag of de verzekering van de organisatie de schade vergoedt, want de organisatie moet iets te verwijten zijn.” Een geval als dit kan lang en vervelend juridisch getouwtrek opleveren, met een grote kans dat de band zelf uiteindelijk voor de schade opdraait. “In dit geval had de band er beter voor kunnen kiezen om niet op te treden, met het oog op het weeralarm. Ik weet dat bands dat niet graag doen, zeker in verband met de gemiste verdienste. Maar het is wel het verstandigst.”

Informatieplicht

Een organisatie die een band inhuurt, heeft een zorgplicht naar de band. Maar de band zelf heeft een informatieplicht. Als band moet je altijd informeren naar de omstandigheden waaronder je moet optreden. En indien nodig daar actie op ondernemen. Stel, je gaat ergens optreden en diezelfde avond is er ook een schuimparty. Je weet wel, een zaal vol badschuim met daarin rondspringende mensen. “Dat schuim kan je instrumenten en apparatuur beschadigen. Vraag vooraf aan de zaaleigenaar wat er precies gaat gebeuren en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, zodat je spullen geen gevaar lopen”, adviseert Dinand. Informeer vooraf of de organisatie is verzekerd voor onder meer aansprakelijkheid. Is dat het geval, laat ze dan (in geval van twijfel) een handgeschreven verklaring tekenen waarin staat dat de organisatie is verzekerd. Met vermelding van naam, adres en functie van de opdrachtgever, alsmede datum en tijdstip. “Dan sta je juridisch sterk bij problemen”, aldus Dinand. Als je als band apparatuur huurt, let dan goed op wat er in de overeenkomst staat met de verhuurder. Wie is er aansprakelijk als er iets valt, als er een glas bier overheen gaat of als het wordt gestolen uit de vrachtauto? Als je schade veroorzaakt aan gehuurd materiaal, dan wordt dit niet vergoed door je aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering sluit namelijk gehuurde goederen uit. “Goed verzekerd zijn is een must”, pleit Dinand. “Tegelijk moet je als muzikant en als band verantwoordelijk omgaan met elkaar, je publiek, de organisatie, je spullen, kortom met alles. Stel je hebt een onbenullig en/of zuipend bandlid of crewlid. Vanuit de praktijk weet ik dat dit wel eens voorkomt. Maar het kan gewoon niet. Het is vragen om problemen, want je bent op stap met onbekwaam personeel. Als zo’n bandlid zijn gedrag niet verandert, dan moet je deze persoon op staande voet ontslaan. Als muzikant ben je gewoon aan het werk en daar heb je je ook naar te gedragen. Realiseer je bovendien dat een verzekeraar bij overmatig gebruik van alcohol en andere middelen het recht heeft om een schadevergoeding af te wijzen.”

Goed om te weten

 • Sluit als optredend muzikant altijd een speciale aansprakelijkheidsverzekering af. Als optredend muzikant (amateur en beroeps) kun je doorgaans geen beroep doen op je particuliere WA-verzekering.
 • Een instrumentenverzekering is aan te raden en is ook betaalbaar. Ga er nooit zomaar vanuit dat degene die jou inhuurt, is verzekerd voor schade aan jouw instrumenten. Instrumenten en apparatuur waarmee je optreedt, vallen niet onder je inboedelverzekering.
 • Een ongevallenverzekering is niet noodzakelijk, wel aan te raden. Zeker voor (semi)professionele bands.
 • Zoek voor het afsluiten van je verzekeringen een tussenpersoon die zich goed in jouw situatie kan inleven en daardoor het juiste maatwerk kan leveren. Zo’n tussenpersoon kan ook achter je gaan staan bij schade.
 • Heb je een bijzonder instrument, bijvoorbeeld een vintage gitaar? Laat die dan taxeren en laat vastleggen dat je de eigenaar bent.

Voorkomen is beter dan blussen

 • Laat je apparatuur en instrumenten nooit onbewaakt achter. Niet op het podium en niet tijdens in- en uitladen. Dat geldt ook voor de Front Of House in de zaal.
 • Informeer bij de zaaleigenaar of er rond jullie optreden nog bijzondere dingen gaan gebeuren die riskant zouden kunnen zijn voor je apparatuur. Spreek af hoe je problemen en schade kunt voorkomen. De organisatie heeft een zorgplicht, als band heb je een informatieplicht.
 • Informeer in geval van twijfel over het soort optreden of de opdrachtgever is verzekerd en laat hier desnoods voor tekenen.
 • Zorg dat je dichtbij kunt parkeren en dat je auto op een veilige plaats staat.
 • Tentfeesten zijn de meest riskante plaatsen voor optredens. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de weersvoorspelling.
 • Laat geen publiek van het podium springen en duiken. Bij lichamelijk letsel zou je als band aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Neem maatregelen als band- of crewleden zich onverantwoord gedragen. Verandert hun gedrag niet, gooi ze er dan uit.

Zie ook

» Vliegen met muziekinstrumenten: 5 tips voor een veilige reis
» Muzikant: met een membership maandelijkse inkomsten genereren
» Rechten van muzikanten – Goed geregeld in Nederland?
» Marketing en Business voor muzikanten – Strategieën & tips
» Muziekrechten, copyright, auteursrecht uitgelegd door een advocaat
» Boeking regelen bij een poppodium – Do’s en don’ts
» Technische rider – Wat het is en wat erop moet staan
» Contracten voor muzikanten – Leer de basis van het contractenrecht
» Rechtsvormen voor muzikanten: vof, eenmanszaak of…?
» Artwork bij je muziek – Waarom design belangrijk is
» Coverband, maar geen kopie – Zo trek je publiek

1 reactie
 1. Sander schreef:

  Let wel op dat de inboedelverzekering maar tot een X bedrag gaat! Ik heb dit onlangs uitgezocht en instrumenten en toebehoren horen tot een kostbaarheden verzekeringen welke niet door alle maatschappijen wordt verstrekt. Mijn instrumenten vallen dus niet onder de inboedel…lees je hier goed in!

Laat een reactie achter